• IOS Image Rotator
  • IOS Image Rotator
Strona główna O Nas SZKOLENIA Statut Porady Firmy wspierające Deklaracja członkowska Raporty Egzaminy Galeria Władze OSP Kronika OSP Rzeczoznawcy Poradnik inwestora Dokumentacja prac Wieści z Izby Kontakt Partner medialny
Nie masz jeszcze konta? Załóż konto

Jesteśmy zrzeszeni:

Co preferujesz na swojej podłodze?

Wyniki

Nowe władze Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Parkieciarzy

Czerwiec to dla stowarzyszeń czas podsumowań i zebrań członkowskich. Nie inaczej było też w przypadku Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Parkieciarzy. Zebranie, które odbyło się 28 czerwca 2014 roku w Warszawie było ważne dla tej organizacji, ponieważ dobiegła końca kadencja dotychczasowego zarządu. W wynajętej sali w Hotelu Felix pojawiło się kilkadziesiąt osób by wysłuchać relacji z ostatnich czterech lat działalności oraz oddać swój głos na nowe władze.

Zebranie poprowadził p. Ryszard Drab. Po przegłosowaniu porządku obrad głos oddał Prezesowi Zarządu, p. Arkadiuszowi Kowalskiemu, który zdał relację z całej kadencji. Jedną z poważniejszych jej wydarzeń była złożona w 2012 r. przez p. Marka Kucia rezygnacja, piastującego stanowisko Prezesa Zarządu od 2004 roku. Stanowisko po nim objął ówczesny pierwszy Wiceprezes, p. A. Kowalski. Zmiana na szczęście nie zakłóciła działalności stowarzyszenia, a nawet zmobilizowała pozostałych członków zarządu do wytężonej pracy wskutek czego nastąpiło dużo pozytywnych zmian i działań. Z inicjatywy Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Parkieciarzy odbyło się wiele szkoleń parkieciarskich w całej Polsce. Ze względu na spore zainteresowanie parkieciarzy od 2013 roku organizowane są także regionalne pikniki parkieciarskie, a w Wielkich Piknikach Parkieciarskich OSP z roku na rok uczestniczy coraz większa liczba parkieciarzy.

To za kadencji tego zarządu wspólnie z Stowarzyszeniem Parkieciarze Polscy zostały zorganizowane VIII Europejskie Mistrzostwa Młodych Parkieciarzy w Poznaniu - zawody na największą dotychczas w Polsce skalę. Oficjalnymi gospodarzami imprezy były dwa działające w kraju stowarzyszenia, OSP i SPP, jednakże cały ciężar organizacyjny spadł na Ogólnopolskie Stowarzyszenie Parkieciarzy (z racji działającego normalnie biura, przy czym z SPP były uzgadniane główne założenia imprezy) i wnioskując po zgłaszanych uwagach wywiązało się ono z zadania znakomicie.

Po zakończeniu tych mistrzostw, prócz pozytywnych opinii na temat organizacji i logistycznego opanowania wydarzenia, do zarządu zaczęły docierać zdecydowane głosy dezaprobaty na działania i zachowanie władz Europejskiego Stowarzyszenia EUFA P+F, płynące zarówno ze strony parkieciarzy, jak i firm wspierających OSP. W rezultacie OSP zawiesiło swoje członkostwo w EUFA P+F.

Po kilkuletniej przerwie została wznowiona organizacja parkieciarskich zawodów w kategorii Open. W roku 2014 odbyła się ich trzecia edycja, którą wspomogły finansowo firmy: Woca, Profi-Parkiet, Festool, Selena, Janser, Euro-Nova, Bona i sponsor generalny Loba-Wakol, a Jawor-Parkiet udostępnił parkiet. Podobne zawody są nie tylko ważnym wydarzeniem w środowisku parkieciarskim, ale także ogromną promocją zawodu parkieciarza i podłóg drewnianych. Planowana jest organizacja takich mistrzostw w cyklu rocznym.

W roku bieżącym po raz pierwszy odbyły się także regionalne mistrzostwa parkieciarzy. Zarząd chcąc uatrakcyjnić rywalizację wprowadził małe zmiany w regulaminie zawodów odnośnie układanego wzoru. Wspomniane zawody miały miejsce na targach budowlanych Warmia-Mazury w Ostródzie. Każdy z zawodników otrzymał taką samą ilość klepek w pięciu rożnych gatunkach drewna i miał za zadanie ułożyć z nich zaprojektowany przez siebie wzór. Decyzja okazała się strzałem w dziesiątkę. Konkurencja w tej formie wzbudziła ogromne zainteresowanie i komentarze wśród publiczności.
Jednym z zadań Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Parkieciarzy jest sporządzanie ekspertyz - została ujednolicona stawka za ich wykonanie.
Zarząd OSP ściśle przestrzega ustalonych standardów w zakresie powoływania rzeczoznawców – każdy kto chce nim zostać może złożyć wniosek o powołanie na rzeczoznawcę, jednakże warunkiem koniecznym jest posiadanie dyplomu mistrzowskiego (co jest gwarantem wiedzy) oraz wieloletnie doświadczenie w pracy parkieciarskiej. Wprowadzone ograniczenia w dłuższej perspektywie służą środowisku parkieciarskiemu i wpływają na wysoką wartość ekspertyz przygotowywanych na zlecenie OSP.

Głównym celem Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Parkieciarzy jest promocja profesjonalnego parkieciarstwa, fachowych wykonawców i drewna jako doskonałego materiału na okładziny podłogowe, a co za tym idzie zwiększenia zaufania klientów do podłóg drewnianych, uświadamianie że mimo dużych nakładów finansowych satysfakcja z ich użytkowania jest nie do przecenienia. Ale tak będzie tylko, gdy prace będą w sposób fachowy wykonywane.

Do stowarzyszenia często zgłaszają się klienci, którzy mają problem z położonymi podłogami. W trudnych sytuacjach podejmowane są przede wszystkim doprowadzenia do ugody. Sporządzając ekspertyzę rzeczoznawca stara się, by w trakcie wizji lokalnej obecny był wykonawca usługi. Zarząd OSP by pomóc parkieciarzom w prowadzeniu bieżącej działalności uruchomił parkieciarski czerwony telefon. Jest to bezpłatna infolinia z poradami, gdzie każdy z członków zarządu w cyklu miesięcznym pełni dyżur. Telefon działa od prawie dwóch lat. Korzystają z niego chętnie i parkieciarze, i klienci indywidualni.

Udostępniona została także bezpłatna pomoc prawna dla zrzeszonych parkieciarzy. Pod koniec czerwca Ogólnopolskie Stowarzyszenie Parkieciarzy podpisało porozumienie z warszawską kancelarią prawną. Każdy parkieciarz opłacający składkę może uzyskać poradę prawną w formie mailowej lub telefonicznie.

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Parkieciarzy aktywnie działa w krajowych strukturach rzemiosła polskiego. Panowie Ryszard Drab i Waldemar Kwiek, członkowie zarządu OSP, opracowali pytania egzaminacyjne do egzaminów na mistrza i czeladnika w zawodzie parkieciarz, zgodnie z nowymi wymaganiami Związku Rzemiosła Polskiego. Były to pytania ustne i pisemne w zakresie: rachunkowość zawodowa, rysunek techniczny, maszynoznawstwo, materiałoznawstwo i technologia.
W sumie po 45 pytań o różnej skali trudności i dla czeladnika i dla mistrza. Pytania obowiązują we wszystkich izbach rzemieślniczych na terenie całego kraju.

Od 2013 roku jest powołana przy Izbie Rzemieślniczej Mazowsza, Kurpi i Podlasia nowa komisja egzaminacyjna w skład której wchodzą: Ryszard Drab – przewodniczący, Sławomir Chrzanowski – zastępca, Mirosław Odyniec, Grzegorz Stanisławski, Waldemar Kwiek i Marian Baranowski. Zgodnie z zapowiedziami z walnego zebrania z 2013 roku nawiązana została współpraca z ITB w zakresie opracowania wytycznych na roboty parkieciarskie – wydanie drugie. Usilne starania zarządu doprowadziły do kilku spotkań, na których zostały zgłoszone uwagi OSP, w większości uwzględnione w ostatecznym tekście opracowania.

Na jesien 2013 odbył się kurs przygotowawczy dla przystępujących do sesji egzaminacyjnej na mistrza i czeladnika w zawodzie parkieciarz w Izbie rzemieślniczej Mazowsza Kurpi i Podlasia. Podobny kurs Stowarzyszenie organizuje we wrześniu 2014.

Od początku 2013 roku działa ogólnopolska baza dyplomowanych parkieciarzy. Jest już do niej wpisanych kilkudziesięciu parkieciarzy posiadających dyplomy mistrzowskie i czeladnicze. Przy okazji warto wspomnieć, że odświeżone zostały strony internetowe stowarzyszenia i Profesjonalnego Parkietu, a także założony profil na Facebooku.

Z roku na rok Ogólnopolskie Stowarzyszenie Parkieciarzy coraz aktywniej współpracuje z firmami wystawienniczymi przy okazji targów budowlanych. Obecnie nie są to już tylko małe punkty z poradami, ale duże stoiska pokazowe promujące profesjonalne parkieciarstwo. Podczas warsztatów swoje usługi promują zrzeszone firmy parkieciarskie.

W ramach promocji profesjonalnych wykonawców i akcji uświadamiającej klientów opracowana została ulotka, opisująca i ilustrująca zdjęciami rezultaty zatrudniania tańszych, nieprofesjonalnych firm do prac parkieciarskich – ma ona za zadanie skłonić klientów do świadomego wyboru firmy, która zainstaluje podłogę drewnianą, przekonać ich, że usługa dobrej jakości musi kosztować, i że lepiej czasem zapłacić więcej profesjonaliście, niż później wyłożyć dodatkowo niemałe kwoty na naprawę popsutej podłogi.

Zarząd OSP dokłada wszelkich starań by informacja o podejmowanych działaniach docierała nie tylko do zrzeszonych parkieciarzy, ale w miarę możliwości do jak największej ilości osób pracujących czynnie w tym zawodzie. W związku z tym powstała obszerna baza firm parkieciarskich działających w Polsce i jest ona stale aktualizowana. Stowarzyszeniu zależy, by popularyzować zawód parkieciarza wśród młodzieży. W ramach tych działań bierze udział w konkursie sprawny w zawodzie w Oświęcimiu oraz dniach otwartych w Zwierzyńcu.

Na zakończenie swojego wystąpienia p. Arkadiusz Kowalski przedstawił projekty, które są zaplanowane na najbliższą przyszłość. Zebrani parkieciarze z uwagą wysłuchali wystąpienia, w swoich komentarzach wyrazili aprobatę dla wykonanej pracy, szczególnie że członkowie zarządu pracują w organizacji społecznie.

P. Ryszard Drab omówił sprawy finansowe stowarzyszenia, a jego sprawozdanie potwierdził członek komisji rewizyjnej, p. Tadeusz Nowakowski, wnioskując o udzielenie absolutorium dla zarządu. W dalszej kolejności przeprowadzono wybory do nowych władz stowarzyszenia. Komisja Mandatowo-Skrutacyjna zapisała wszystkie zgłoszone kandydatury i przystąpiono do głosowania.

Ostatecznie skład nowych władz Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Parkieciarzy wygląda następująco:

Zarząd OSP:

Arkadiusz Kowalski - Prezes Zarządu
Marek Grabowski - I Zastępcą Prezesa Zarządu
Sławomir Wyszogrodzki - II Zastępcą Prezesa Zarządu
Ryszard Drab - Skarbnik
Zygmunt Zenc - Sekretarz
Arkadiusz Andrzejczak - Członek Zarządu

Komisja Rewizyjna:

Tadeusz Nowakowski - przewodniczący
Waldemar Kwiek - I zastępca
Karol Błażejewski - II zastępca

Sąd Koleżeński:

Władysław Drab - przewodniczący
Sławomir Chrzanowski - I zastępca
Leszek Lisicki - II zastępca

Ostatnim punktem zebrania były wolne wnioski. Obecni parkieciarze dyskutowali o kierunkach działań, które powinno obrać stowarzyszenie. Dużo uwagi poświęcono współpracy ze Związkiem Rzeczoznawców w Zakresie Podłóg Drewnianych i organizacji kolejnych edycji zawodów parkieciarskich.

Przed zamknięciem zebrania jeszcze raz głos zabrał p. Ryszard Drab. Wspomniał on jednego z założycieli Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Parkieciarzy, aktywnego członka, dobrego kolegi z branży, p. Krzysztofa Urbańskiego, który odszedł po długiej chorobie. Wszyscy zebrani uczcili jego pamięć minutą ciszy.

    

    

    REDIX
ATLAS
Loba-Wakol
DĄBEX
TROTEC
Arbotec
Bostik


Baza dyplomowanych parkieciarzy

Baza dyplomowanych parkieciarzy


GIEŁDA OGŁOSZEŃ PARKIECIARSKICH
 Ogólnopolskie Stowarzyszenie Parkieciarzy
ul. Goławicka 1/31
03-550 Warszawa
tel. (22) 409-07-02

biuro@parkieciarzeosp.com.pl

Statut Porady Egzaminy Galeria Władze OSP Kronika OSP Rzeczoznawcy
Copyright by Ogolnopolskie Stowarzyszyszenie Parkieciarzy 2010. Wszystkie prawa zastrzezone.