• IOS Image Rotator
  • IOS Image Rotator
Strona główna O Nas SZKOLENIA Statut Porady Firmy wspierające Deklaracja członkowska Raporty Egzaminy Galeria Władze OSP Kronika OSP Rzeczoznawcy Poradnik inwestora Dokumentacja prac Wieści z Izby Kontakt Partner medialny
Nie masz jeszcze konta? Załóż konto

Jesteśmy zrzeszeni:

Co preferujesz na swojej podłodze?

Wyniki

Warszawskie spotkanie rzeczoznawców OSP, 18 lipca 2013 r.

Mimo trwających wakacji w Ogólnopolskim Stowarzyszeniu Parkieciarzy nie było czasu na przerwy. Z inicjatywy zarządu w dniu 18 lipca w siedzibie organizacji miało miejsce ciekawe spotkanie. Na zaproszenie prezesa Arkadiusza Kowalskiego z różnych regionów Polski zjechali się do Warszawy rzeczoznawcy w zakresie parkietów i podłóg drewnianych, działającymi z nadania OSP. Prócz zarządu, obecnego w pełnym składzie, na Goławickiej pojawili się: Małgorzata Kuczyńska-Cichocka, Zbigniew Cichocki, Janusz Dziewanowski, Grzegorz Stanisławski, Mirosław Odyniec, Ryszard Całek, Jarosław Kurnikowski, Sławomir Chrzanowski.

 

 

 

 

Jak łatwo się domyśleć dyskusja dotyczyła głównie standardów oceny prac parkieciarskich. Duża liczba parkieciarzy, którym przydarzyły się problematyczne sytuacje, czy reklamacje wykonanych przez nich posadzek drewnianych, miała okazję kontaktu z rzeczoznawcami. Zdarza się, że niejednokrotnie nie zgadzają się z wydaną opinią i uważają ją za krzywdzącą. Rzeczoznawcy podkreślają, że takie sytuacje są trudne również dla nich, ale często sami mają związane ręce. W Polsce nie ma jednolitych unormowań na roboty parkieciarskie. Wartości zawarte w wytycznych wydanych przez różne instytucje (OSP, ITB, CEN15717, SPP) niekoniecznie zawsze są jednolite, co w znacznym stopniu utrudnia wydawanie opinii.

Jednak istnieje prosty sposób, dzięki któremu wykonawca posadzki będzie w stanie obronić swoją pracę. Rzeczoznawcy zaapelowali do parkieciarzy, by w treści podpisywanych umów z klientami znajdował się podpunkt określający zgodnie z jakimi standardami będą wykonywane prace parkieciarskie. Według obowiązującego prawodawstwa najważniejsza jest treść umowy podpisywana z klientem. Jeśli w umowie znajdzie się zapis mówiący, że prace parkieciarskie będą wykonywane zgodnie z wytycznymi Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Parkieciarzy zawartymi w Dzienniku Robót Parkieciarskich, to rzeczoznawca sporządzając ekspertyzę będzie zmuszony do oceny posadzki drewnianej zgodnie z zapisami zawartymi w tym właśnie dzienniku. Daje to jasno określony punkt odniesienia do oceny położonej podłogi drewnianej.

 

Sporo emocji wzbudziła także sprawa opinii wydawanych przez biegłych sądowych, a dokładnie biegłych sądowych o specjalności np. stolarstwo, a oceniających posadzki drewniane. Ogólnopolskie Stowarzyszenie Parkieciarzy stara się reagować na sygnały na temat nierzetelnie sporządzonych opinii. Składa skargi w tej sprawie do odpowiednich sądów okręgowych z prośbą o zweryfikowanie kwalifikacji danego biegłego. Niestety nie zawsze sądy chcą się przychylić do składanych wniosków, a wszystko przez obowiązujące przepisy w zakresie powoływania biegłych sądowych. Na szczęście trwają obecnie prace nad zmianą ustawy w tej sprawie. Jednakże na chwilę obecną jedynym sposobem walki z nierzetelnymi i niefachowymi ekspertyzami jest składanie skarg do sądów, przede wszystkim przez strony, w ocenie których taka opinia była niewłaściwa.

Zgodnie z przyjętym porozumieniem, każdy członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Parkieciarzy może zwrócić się do rzeczoznawców z prośbą o pomoc i poradę. Zapytania należy kierować do biura OSP, które będzie kontaktowało z konkretnym rzeczoznawcą.

Przy okazji spotkania zebrani rzeczoznawcy zadeklarowali chęć pomocy przy organizacji szkoleń tematycznych dla chętnych parkieciarzy. Zagadnienia związane z parkieciarstwem są dość obszerne, stale zmienia się technologia, na rynku pojawiają się nowe produkty, a jedynie świadomość zachodzących na budowie procesów sprzyja usprawnieniu pracy i uniknięciu ewentualnych reklamacji w przyszłości. Rzeczoznawcy, którzy na bieżąco się szkolą i podnoszą swoją wiedzę zadeklarowali chęć podzielenia się tą wiedzą z osobami zainteresowanymi. W najbliższej przyszłości zostanie opracowany konspekt szkoleń i zachęcamy czytelników do śledzenia strony internetowej OSP, na której będą opublikowane szczegóły.  

Poruszane były także zagadnienia związane z obowiązującą ustawą śmieciową i z ciążącą na parkieciarzach z tego tytułu odpowiedzialnością. Zgodnie z zapisami ustawy za odpady powstałe na budowie odpowiada firma wykonująca daną usługę. Spoczywa na nich obowiązek utylizacji powstałych odpadów. Parkieciarze w swojej pracy wykorzystują produkty określane jako niebezpieczne dla środowiska. Zalicza się do nich przykładowo kleje epoksydowe czy też żywice epoksydowe. Produkty należące do materiałów szkodliwych dla środowiska łatwo poznać po widniejącym na opakowaniu oznaczeniu z suchym drzewem i martwą rybką. Jeśli firma pracuje na wyrobach zakwalifikowanych jako niebezpieczne dla środowiska musi mieć podpisaną umowę z certyfikowaną firmą, która się zajmuje utylizacją takich materiałów. Za nie wywiązanie się z obowiązku utylizacji takich odpadów grozi nawet odpowiedzialność karna. Istnieje możliwość zdjęcia z parkieciarza tej odpowiedzialności poprzez uwzględnienie w umowie podpisywanej z klientem zapisu, że to inwestor dokona utylizacji.


Red.

 

 REDIX
ATLAS
Loba-Wakol
DĄBEX
TROTEC
Arbotec
Bostik


Baza dyplomowanych parkieciarzy

Baza dyplomowanych parkieciarzy


GIEŁDA OGŁOSZEŃ PARKIECIARSKICH
 Ogólnopolskie Stowarzyszenie Parkieciarzy
ul. Goławicka 1/31
03-550 Warszawa
tel. (22) 409-07-02

biuro@parkieciarzeosp.com.pl

Statut Porady Egzaminy Galeria Władze OSP Kronika OSP Rzeczoznawcy
Copyright by Ogolnopolskie Stowarzyszyszenie Parkieciarzy 2010. Wszystkie prawa zastrzezone.