• IOS Image Rotator
  • IOS Image Rotator
Strona główna O Nas SZKOLENIA Statut Porady Firmy wspierające Deklaracja członkowska Raporty Egzaminy Galeria Władze OSP Kronika OSP Rzeczoznawcy Poradnik inwestora Dokumentacja prac Wieści z Izby Kontakt Partner medialny
Nie masz jeszcze konta? Załóż konto

Jesteśmy zrzeszeni:

Co preferujesz na swojej podłodze?

Wyniki

Walne zebranie Członków OSP, luty 2006 r.

Walne zebranie Członków OSP, luty 2006 r.

25 lutego 2006 Walne Zebranie OSP PROTOKÓŁ Z WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZEGO OGÓLNOPOLSKIEGO STOWARZYSZENIA PARKIECIARZY Warszawa, 25.02.2006 r. W dniu 25 lutego 2006 r. w Sali Kopernika na terenie COIB przy ul. Bartyckiej 26 w Warszawie odbyło się Walne zebranie członków Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Parkieciarzy.

Zebranie otworzył Pan Marek Kuć. Przywitał wszystkich przybyłych parkieciarzy, nieliczną grupę sponsorów i poprosił o zabranie głosu i poprowadzenie zebrania przez Pana Aleksandra Kalinowskiego. Pan Kalinowski serdecznie powitał zebranych kolegów. Na początek zaproponował na sekretarza zebrania Panią Agnieszkę Pelchner. Propozycja została przyjęta bez żadnego głosu sprzeciwu. Zaprosił Prezesa Honorowego, Pana Zbigniewa Śledziewskiego do zajęcia miejsca przy stole prezydialnym. Poinformował zebranych że trwające zebranie jest zebraniem sprawozdawczo-wyborczym, że zgodnie ze statutem po czterech latach obecny zarząd będzie ustępował i na tym zebraniu będziemy wybierać nowe władze Stowarzyszenia. Następnie Pan Kalinowski zaproponował następujący porządek obrad walnego zebrania: 1. Sprawozdanie ustępującego Zarządu - przemówienia dotychczasowego Prezesa, Pana Marka Kucia oraz sprawozdanie finansowe przedłożone przez Pana Grzegorza Stanisławskiego. 2. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej 3. Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego 4. Przemówienie gościa, Prezesa Izby Rzemieślniczej Mazowsza, Kurpi i Podlasia, Pana Edmunda Ząbka 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej 6. Głosowanie nad absolutorium dla ustępującego zarządu 7. Zgłaszanie kandydatur do nowego zarządu, i poszczególnych komisji - Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego 8. Wybory i ogłoszenie wyników 9. Wolne wnioski Przy braku sprzeciwów i innych propozycji przyjęto powyższy porządek zebrania.

1. Sprawozdanie Zarządu

Pan Marek Kuć jeszcze raz serdecznie wszystkich przywitał, przypomniał, że zebrali się tu wszyscy ponieważ zgodnie z postanowieniami statutu Stowarzyszenia nadszedł czas na wybranie nowych władz Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Parkieciarzy. On sam objął stanowisko prezesa podczas zebrania zarządu w dniu 15.04.2004, z uwagi na ustąpienie poprzedniego prezesa Zbigniewa Śledziewskiego. Od tego momentu nastąpiły zmiany pewne zmiany rotacyjne wśród członków Stowarzyszenia: już sponsorami naszego Stowarzyszenia nie są firmy Kiilto, MaxParkiet oraz Ardex, ale za to przystąpili nowi sponsorzy: Murexin, DLH Drewno, Platforma, Novol, Bochem, Irwin i Egzopark, a ostatnio umowę podpisała firma Mapei. Nadal dobrze się układa współpraca z firmami: Profi-Parkiet, Festool, Anser, Janser, SLC Kerakoll, Henkel, Uzin, Blanchon, Klingspor, Domalux, Deva, Selena oraz Venga. Reasumując odeszło z naszego Stowarzyszenia 3 sponsorów, przybyło nam 8 firm i na chwilę obecną mamy 21 firm sponsorujących. Podtrzymana została tradycja spotkań na Piknikach Parkieciarskich, wiosennych i jesiennych, które organizowane są 2 razy do roku. Podjęto też współpracę z SPP na temat norm odbioru prac parkieciarskich. Przy okazji podziękował kolegom Urbańskiemu, Kwiekowi, Komorowskiemu, którzy z ramienia Stowarzyszenia w tych pracach brali udział. Współpraca zakończyła się wydaniem Dziennika Robót Parkieciarskich, który bardzo parkieciarzom pomaga w zawieraniu umów z klientami. W marcu 2004 r. po raz pierwszy odbył się egzamin na mistrza parkieciarskiego. Od tego momentu OSP stara się przynajmniej 2 razy do roku, żeby odbywały się sesje egzaminacyjne (co jest głównie uzależnione od ilości chętnych). OSP organizuje cyklicznie Mistrzostwa Młodych Parkieciarzy, których zwycięzcy reprezentują Polskę podczas Europejskich Mistrzostw Młodych Parkieciarzy. Możemy się pochwalić zdobytym w 2004 r. w Belgii tytułem Mistrza Europy, który zdobył laureat III Ogólnopolskich Mistrzostw Młodych Parkieciarzy Marcin Jackowski. W zeszłym roku wspólnie z Murator Expo zorganizowane zostały IV Mistrzostwa Młodych Parkieciarzy, które są eliminacją do wyżej wymienionych. Będą miały miejsce we wrześniu 2006 w Nuestadt w Niemczech. Zostały podjęte starania w celu organizacji wspólnie z Murator Expo Otwartych Mistrzostw Parkieciarzy podczas targów Podłóg Drewnianych i Materiałów Parkieciarskich, które odbędą się w październiku 2006 w Warszawie w Blue City. OSP zgodnie z zobowiązaniami podjętymi na spotkaniu ze sponsorami w styczniu 2005 roku stało się 100% udziałowcem w spółce Profesjonalny Parkiet. Gazeta jest organem prasowym Stowarzyszenia, pomaga propagować zawód parkieciarza, pomaga w pracy samym parkieciarzom przybliżając im różne zagadnienia i pomagając rozwiązywać problemy. W gazecie tej też mogą się na preferencyjnych warunkach reklamować sponsorzy OSP. Ważną sprawą jest to że jest gazeta bezpłatna. Wzrasta popularność periodyku wśród parkieciarzy, którzy coraz częściej dzwonią z prośbą o przesyłanie im gazety. Dotychczasowy nakład jest już zbyt niski i w niedługim czasie nastąpi potrzeba jego zwiększenia. OSP przystąpiło do Europejskiego Stowarzyszenia Wspierającego Kształcenie i Doskonalenie Techniki Parkieciarskiej. Jednakże do tej pory nie podjęto żadnych decyzji w sprawie wysokości płaconych składek do tego stowarzyszenia. Pan Marek Kuć zaznaczył, że mimo wielokrotnych prób nie udała nam się bliższa integracja z SPP. Proponowano SPP organizację wspólnych imprez dla parkieciarzy, jednakże bezskutecznie. Na ostatnich zarządzie podjęta została uchwała, aby przyszły zarząd nie podejmował już daremnych prób nawiązania współpracy.Biuro OSP zmieniło siedzibę - na ul. Bukowieckiej 92 pok. 14. Jest tam siedziba i gazety, i stowarzyszenia. Na zakończenie Pan Marek Kuć podziękował wszystkim członkom zarządu, jak i władzom Stowarzyszenia za współpracę i życzył nowym Władzom samych sukcesów w nowej kadencji. Pan Aleksander podziękował za wystąpienie i poprosił o zabranie głosu Pana Grzegorza Stanisławskiego.

Pan Grzegorz Stanisławski stwierdził, że sprawozdanie jakie zdaje jest niejako wymuszoną sytuacją, ponieważ skarbnicy przez okres kadencji się zmieniali, z powodów osobistych zmuszeni byli do rezygnacji z zajmowanych stanowisk. I z powodu braku chętnych do poprowadzenia finansów, Pan Stanisławski już zajmujący stanowisko wice prezesa w Stowarzyszeniu objął funkcję skarbnika. Przedstawił pokrótce sprawozdanie finansowe za rok 2005 zaznaczając, że osoby zainteresowane szczegółami będą mogły się zwrócić do przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, który dokładnie sprawdzał dokumenty i weryfikował, czy jest wszystko dobrze prowadzone. W 2005 roku Stowarzyszenie podniosło udziały firmy Profesjonalny Parkiet Sp. z o.o. - gazeta branżowa do wysokości 35.000 zł. W roku sprawozdawczym Stowarzyszenie osiągnęło przychód z działalności gospodarczej w wysokości 127.384,37 zł. W roku sprawozdawczym Stowarzyszenie poniosło koszty na działalność gospodarczą w wysokości 108.251,10 zł. Wynik podatkowy osiągnięty z działalności gospodarczej w roku 2005 wyniósł 34.286,89 zł Przychód ze składek wyniósł w 2005 roku 23.217,50 zł. Koszt realizacji zadań statutowych wyniósł 30.821,60 zł. Wynik finansowy osiągnięty w 2005 roku z działalności gospodarczej oraz przychodów ze składek pomniejszony o koszty związane z realizacją celów statutowych, wyniósł 11.532,14 zł i został przeznaczony na cele statutowe na rok następny.

2. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Sprawozdanie przedstawił przewodniczący komisji, Pan Janusz Walewski Oznajmił, że jego sprawozdanie opiera się głównie na potwierdzeniu tego, co powiedział Grzegorz Stanisławski odnośnie finansów. Komisja w składnie jego osoby oraz Tadeusza Nowakowskiego przeanalizowała dokumenty finansowe i uznała, że wszelkie prace zarządu prowadzone są zgodnie ze statutem, księgowość prowadzona jest profesjonalnie i przez osobę która jest w tym zakresie odpowiednio przeszkolona. Wydatki jakie były w okresie funkcjonowania zarządu są uzasadnione i udokumentowane odpowiednimi rachunkami, jak również zatwierdzone przez zarząd. Jedyną minusem jest sprawa ściągalności składek członkowskich, bo jak obserwuje się od lat jest to w granicach około 30%. Zaproponował aby będąc w tak szerokim gronie został omówiony ten temat, i może wymyślony jakiś sposób, na zwiększenie tej ściągalności. Zaznaczył, że obserwowana jest cały czas tendencja wzrostowa, jeśli chodzi o finanse i jakość gospodarowania pieniędzmi, które pochodzą głównie od sponsorów. Jedynym zaleceniem dla zarządu jest dokonanie spisu posiadanych środków materialnych, i żeby ta lista była aktualizowana co roku. W związku z tym działalność zarządu jest zgodna z oczekiwaniami, a głównie z zapisami statutu OSP, wnioskował o udzielenie absolutorium dla ustępującego zarządu. Ponownie głos zabrał Grzegorz Stanisławski. Przyznał, że najgorszym problemem jest to co Pan Janusz wspomniał - kwestia składek. Bo wydaje się, że wszystko rozwija się w dobrym kierunku, a składek w ostatnim roku zostało wpłaconych o jakieś 10% mniej. W 2003 roku zostało wpłaconych składek ponad 32 000 zł, w 2004 25 400 zł, w 2005 23 2000 zł. Czyli jest tendencja spadkowa, i pytanie jest następujące - w takim razie dla kogo to robimy, i czy jest sens żeby w ten sposób funkcjonować?? Ale ten temat zostanie przedyskutowany podczas wolnych wniosków. Na koniec poprosił o podpisanie przez zarząd protokołu zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2005 rok.

3. Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego Sprawozdanie zaprezentował przewodniczący, Mirosław Odyniec. Powiedział, że w 2005 roku nie było żadnych interwencji, bo nie było żadnych niesnasek między parkieciarzami, i interwencja Sądu Koleżeńskiego nie była konieczna. 4. Przemówienie Prezesa Izby Rzemieślniczej Mazowsza, Kurpi i Podlasia Prezes Izby Rzemieślniczej Mazowsza, Kurpi i Podlasia w Warszawie, Pan Edmund Ząbek podziękował za zaproszenie na obrady sprawozdawczo-wyborcze, bardzo doniosłe i przełomowe. Podkreślił, że Izbie współpracowało się z OSP znakomicie, wyraził dumę, że taka organizacja o zasięgu krajowym należy do jego wojewódzkiej. Przypomniał, że reprezentacja najwyższej władzy Stowarzyszenia również posiada swój udział w zarządzie Izby Rzemieślniczej, Pan Marek Kuć jest członkiem zarządu Izby Rzemieślniczej Mazowsza, Kurpi i Podlasia z ramienia organizacji. W związku z tym OSP ma na bieżąco możliwość obserwacji, a także decyzji co do spraw podejmowanych przez Izbę Rzemieślniczą Mazowsza, Kurpi i Podlasia w Warszawie, a sprawy te dotyczą głównie edukacji, organizacji egzaminów. Przy tej okazji podziękował przewodniczącemu, Panu Aleksandrowi Kalinowskiemu, za udział w komisji parkieciarskiej, która znakomicie radzi sobie z egzaminami, a niejednokrotnie pożytecznie wykonuje pewne czynności na rzecz zrzeszonych organizacji, również wykorzystując możliwości egzaminacyjne w praktyce. Życzył udanych wyborów, odpowiedzialnych władz, dalszych sukcesów na niwie zawodowej, a także osobistej, radości z pracy, żeby dawała efekty na miarę oczekiwań. Wyraził nadzieję dalszej współpracy środowiskiem parkieciarzy, które wiedzie prym w wśród organizacji zrzeszonych przy Izbie Rzemieślniczej Mazowsza, Kurpi i Podlasia w Warszawie.

Na zakończenie podziękował za możliwość zabrania głosu i oświadczył, że uchwałą zarządu Izby Rzemieślniczej Mazowsza, Kurpi i Podlasia w Warszawie zostały przyznane odznaczenia nadawane przez Związek Rzemiosła Polskiego, honorowa odznaka dla kolegi Aleksandra Kalinowskiego za Zasługi dla Rzemiosła Polskiego, również uchwałą zarządu Izby z grudnia ubiegłego roku zostali odznaczeni honorową odznaką za Zasługi dla Rzemiosła Mazowsza, Kurpi i Podlasia, Pan Marek Kuć oraz Pan Grzegorz Stanisławski. Zostały tez wręczone Panom dyplomy. Pan Kalinowski podziękował w imieniu swoim i zarządu. Następnie przewodniczący poprosił prezesa Marka Kucia o zabranie głosu i uhonorowanie sponsorów OSP. Pan Marek Kuć wręczył obecnym przedstawicielom firm sponsorujących, firmom Uzin, Selena, Henkel, Egzopark oraz Profi-Parkiet, pamiątkowe dyplomy w podziękowaniu za współpracę w imieniu zarządu I kadencji Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Parkieciarzy. Pozostałym firmom dyplomy zostaną rozesłane pocztą. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej Przewodniczący zebrania zaproponował do tej funkcji Panią Zuzannę Hermanowską-Jabłońską, która już na wcześniejszych zebraniach się w tej roli sprawdziła oraz Roberta Kucia. Zebrani zaakceptowali Komisję Skrutacyjną w zaproponowanym składzie. Komisja Skrutacyjna wręczyła osobom uprawnionym do głosowania mandatów. 6. Głosowanie nad absolutorium dla ustępującego zarządu Bezwzględna większością głosów przyjęto absolutorium dla Zarządu. 7. Zgłaszanie kandydatur do Zarządu, do Komisji Skrutacyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego. Do Zarządu zostały zgłoszone następujące osoby: 1. Marek Kuć 2. Aleksander Kalinowski 3. Ryszard Drab 4. Grzegorz Stanisławski 5. Darek Turski 6. Karol Błażejewski Do Komisji Rewizyjnej zgłoszono: . Janusz Walewski 2. Zygmunt Zenc 3. Tadeusz Nowakowski 4. Krzysztof Urbański Do Sądu Koleżeńskiego:< 1. Mirosław Odyniec 2. Grażyna Dyląg-Mikołajczak 3. Lidia Hermanowska 4. Władysław Drab< 8. Wybory i ogłoszenie wyników Przeprowadzone zostało tajne głosowanie, które wyłoniło składy osobowe poszczególnych organów władz Stowarzyszenia. Wyniki zostały przedstawione przez Komisję Skrutacyjną. Zaraz po ogłoszonych wynikach odbyły się pierwsze posiedzenia organów, władze się ukonstytuowały.

Przewodniczący zebrania, Pan Kalinowski ogłosił składy Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego. Zarząd: 1. Marek Kuć - prezes 2. Aleksander Kalinowski - wice prezes 3. Grzegorz Stanisławski - skarbnik 4. Darek Turski - sekretarz 5. Karol Błażejewski - członek zarządu, specjalista ds. szkoleń >Komisja Rewizyjna: 1. Janusz Walewski - przewodniczący 2. Tadeusz Nowakowski - zastępca przewodniczącego 3. Krzysztof Urbański- zastępca przewodniczącego Sąd Koleżeński: 1. Mirosław Odyniec - przewodniczący 2. Grażyna Dyląg-Mikołajczak - zastępca przewodniczącego 3. Lidia Hermanowska - zastępca przewodniczącego

Wolne wnioski 1. Ryzyko zawodowe< Każdy z parkieciarzy prowadzi własną firmę. Na mocy obowiązujących przepisów w każdym zakładzie pracy musi być opracowane ryzyko zawodowe na poszczególnych stanowiskach, a każdy pracownik pracujący w firmie powinien podpisać oświadczenie o zaznajomieniu się z nim. Za niewywiązanie się z tego obowiązku grozi kara grzywny. Dlatego też, aby pomóc zrzeszonym parkieciarzom, zarząd zlecił firmie, zajmującej się opracowywaniem takich dokumentów, przygotowanie ryzyka zawodowego na stanowisku parkieciarz. OSP jest w posiadaniu takiego opracowania i może je udostępniać zainteresowanym. 2. Udostępnianie danych osobowych zrzeszonych parkieciarzy na stronie internetowej OSP Padł pomysł aby bezpłatnie na stronie internetowej reklamować poszczególne firmy członków zrzeszonych w OSP, wraz ze zdjęciami ich prac, aby w ten sposób łatwiej mogli do nich trafić klienci. Pojawia się jednak z tej okazji kwestia zgody na udostępnianie danych osobowych. Zaproponowano, aby na stronie umieszczać tylko imię i nazwisko parkieciarza, nr telefonu, nazwę województwa oraz kilka zdjęć pracy. A do parkieciarzy zostaną rozesłane pisma z zapytaniem, czy wyrażają zgodę na udostępnianie swoich danych.

3. Kwestia składek członkowskich Jednym z głównych źródeł finansowania Stowarzyszenia są składki członkowskie. Jednak w ostatnim czasie pogłębia się problem ściągalności tych składek. Zgłoszono wniosek, aby rozsyłać do parkieciarzy druczki wpłat składek do OSP, żeby każdy wiedział ile ma wpłacić. Dodatkowo lista członków powinna być regularnie weryfikowana i członkom niepłacącym składek mają być wysyłane ostrzeżenia. Został zgłoszony także pomysł umorzenia zaległych składek. Osoby nieustępliwie niepłacące składek mają być pozbawiane statusu członka Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Parkieciarzy. 4. Rzeczoznawcy Sami parkieciarze mogą się zgłaszać do sądu indywidualnie na biegłych sądowych, przy czym do tego niezbędne są im referencje organizacji, które mogą im zostać udzielone po przeanalizowaniu prośby na zarządzie. I wtedy można zostać biegłym sądowym w kwestiach spornych dotyczących parkieciarstwa. Jeśli chodzi o doradztwo Stowarzyszenie ma swoich rzeczoznawców, i jeśli jest jakaś wątpliwość jedzie kilku panów i stara się w kwestiach spornych kolegom pomagać. 5. Mistrzostwa Parkieciarzy w kategorii OPEN Zarząd zawiadomił, iż już można zgłaszać chęć uczestnictwa w Mistrzostwach. Jeśli kandydatów będzie więcej niż 20-tu, przeprowadzone zostaną dodatkowe eliminacje. Termin nadsyłania zgłoszeń to 15 sierpnia. 6. Targi Budowlane 31 marca - 2 kwietnia Zarząd zwrócił się z prośbą do parkieciarzy o czynny udział i pomoc w organizacji stoiska OSP - punktu porad podczas zbliżających się targów budowlanych.

Na tym zebranie zostało zakończone. Protokół sporządziła: Agnieszka PelchnerREDIX
ATLAS
Loba-Wakol
DĄBEX
TROTEC
Arbotec
Bostik


Baza dyplomowanych parkieciarzy

Baza dyplomowanych parkieciarzy


GIEŁDA OGŁOSZEŃ PARKIECIARSKICH
 Ogólnopolskie Stowarzyszenie Parkieciarzy
ul. Goławicka 1/31
03-550 Warszawa
tel. (22) 409-07-02

biuro@parkieciarzeosp.com.pl

Statut Porady Egzaminy Galeria Władze OSP Kronika OSP Rzeczoznawcy
Copyright by Ogolnopolskie Stowarzyszyszenie Parkieciarzy 2010. Wszystkie prawa zastrzezone.