• IOS Image Rotator
  • IOS Image Rotator
Strona główna O Nas SZKOLENIA Statut Porady Firmy wspierające Deklaracja członkowska Raporty Egzaminy Galeria Władze OSP Kronika OSP Rzeczoznawcy Poradnik inwestora Dokumentacja prac Wieści z Izby Kontakt Partner medialny
Nie masz jeszcze konta? Załóż konto

Jesteśmy zrzeszeni:

Co preferujesz na swojej podłodze?

Wyniki

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW OGÓLNOPOLSKIEGO STOWARZYSZENIA PARKIECIARZY, maj 2004 r.

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW OGÓLNOPOLSKIEGO STOWARZYSZENIA PARKIECIARZY, maj 2004 r.

15 maja 2004

WALNE ZEBRANIE OGÓLNOPOLSKIEGO STOWARZYSZENIA PARKIECIARZY W BROKU>

Relacja z walnego zebrania OSP które odbyło się w Ośrodku Rzemiosła Polskiego w Broku nad Bugiem w dniu 15.05.2004 r.,

15.05. br. W ośrodku Rzemiosła Polskiego w Broku nad Bugiem odbyło się Walne zebranie sprawozdawcze członków Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Parkieciarzy oraz kolejny już, bardzo udany, Piknik Parkieciarski.

Walne zebranie uroczyście rozpoczął Prezes Zbigniew Śledziewski, witając wszystkich przybyłych kolegów parkieciarzy, sponsorów - firmy: Uzin, Janser, Profi Parkiet, Kiilto, Blanchon, Union Vis, Ardex, Polifarb Cieszyn, Kerakoll, Venga, Tooltechnic Systems, Anser, Henkel Polska, Selena , oraz zaproszonych gości.

Następnie w krótkim oświadczeniu powiadomił zebranych , że 15.04.2004 r. zrezygnował z pełnienia funkcji Prezesa OSP oraz z pracy w zarządzie OSP. Jako przyczynę swojego odejścia podał sprawy osobiste.

Dziękując za współpracę kolegom z Zarządu, firmom wspierającym i członkom Stowarzyszenia zadeklarował pomoc w działalności w miarę wolnego czasu oraz możliwości.

Następnie przedstawił Marka Kucia jako nowego Prezesa zarządu OSP, wybranego jednogłośnie na posiedzeniu zarządu 15.04.2004

Na prowadzącego zebranie zaproponował Olka Kalinowskiego. Propozycja ta została przyjęta jednogłośnie.

Przyjęto następujący porządek obrad:

1. Sprawozdanie zarządu OSP

2. Sprawozdanie Skarbnika

3. Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego

4. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej

5. Wybór Komisji Skrutacyjnej

6. Uroczyste wręczenie dyplomów

7. Dyskusja na temat Dziennika Robót Parkieciarskich

8. Przyjęcie uchwały zebrania o wstąpieniu OSP w europejskie struktury organizacyjne pod nazwą Europejskie Stowarzyszenie Wspierające Kształcenie i Doskonalenie Techniki Parkieciarskiej.

9. Rada Branżowa

10. Wolne wnioski

Sprawozdanie Zarządu OSP - przedstawił Marek Kuć

Przytaczamy w całości tekst jego przemówienia :

"W 2003 roku OSP zorganizowało 10 comiesięcznych szkoleń dla firm wspierających nasze stowarzyszenia. We wrześniu zorganizowaliśmy z olbrzymią pomocą naszych sponsorów trzeci ogólnopolski konkurs młodych parkieciarzy. Zwycięzca tego konkursu reprezentował nasz kraj i stowarzyszenie na 5tym europejskim konkursie młodych parkieciarzy, który odbył się w Belgii. W październiku kolega Kuć pojechał na konkurs organizowany przez firmę Domalux i reprezentował nasze stowarzyszenie jako jeden z jurorów tego konkursu.

Jako ciekawostkę podaje, że 2 pierwsze miejsca zajęli członkowie naszego stowarzyszenia. Jesienią zostały opracowane standardy egzaminacyjne w zawodzie parkieciarz oraz została powołana komisja egzaminacyjna, której przewodniczącym został kolega Kalinowski.

6 grudnia, w mikołajki zorganizowaliśmy późnojesienny piknik parkieciarski, który niektórzy z obecnych mile wspominają. W drugą sobotę stycznia po raz trzeci w Zakopanem spotkaliśmy się z naszymi sponsorami aby omówić nowe formy współdziałania tego co nas boli a co cieszy. Poinformowaliśmy naszych sponsorów, że nasze stowarzyszenie zostało współ udziałowcem gazety "Profesjonalny Parkiet", który odtąd jest naszym organem prasowym i że mogą na specjalnych prawach jako sponsorzy reklamować swoje produkty

Stowarzyszenie przystąpiło do dwóch organizacji:

a) stowarzyszenie europejskie. Z jego ramienia co 2 lata odbywa się konkurs młodych parkieciarzy z całej Europy.

b) OSP podpisało porozumienie o powołaniu rady branżowej. Koordynatorem rady jest Związek Rzemiosła Polskiego.

19/03/2004 r. odbył się pierwszy egzamin na mistrza parkieciarskiego. Pod koniec marca w Belgii odbył się v europejski konkurs młodych parkieciarzy, gdzie nasz reprezentant Marcin Jacowski zajął 1 miejsce co zostało przyjęte z wielką radością.

W kwietniu zaproponowaliśmy naszym sponsorom nową formę szkoleń, a mianowicie żeby odbywały się w terenie. Dwie firmy wyraziły zgodę. W Żurominie firma Max - Parkiet udostępniła swój zakład dla firm Janser, Blanchon i Selena. Drugim zakładem był Drewex koło Radzymina, gdzie szkolenie przeprowadziły firmy Kerakol, Dewa i Festool. Ocena nowych form szkoleń wypadła bardzo dobrze. Sponsorom podobała się nowa forma szkoleń. Na tym chciałbym zakończyć to sprawozdanie i podziękować słuchaczom za uwagę.

Sprawozdanie finansowe - przedstawił Grzegorz Podlipski (pełniący w zastępstwie funkcję skarbnika zarządu OSP w związku z rezygnacją Marka Grabowskiego)

Sprawozdanie z Sądu Koleżeńskiego

Sprawozdanie przedstawił Sławomir Chrzanowski oświadczając, że w 2003 r. do Sądu Koleżeńskiego nie wpłynęły żadne wnioski.

Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej>

Przewodniczący Komisji Janusz Walewski ocenił, że praca Zarządu OSP w 2003 r. była zgodna ze Statutem. Pozyskaliśmy bardzo dużo członków wspierających (dwa razy więcej niż w ubiegłym roku).

Następnie wybrano komisję skrutacyjną :

przewodniczący - &nbspBogdan Szendera

członek - Mateusz Hermanowski

członek - Karol Błażejewski

Po czym odbyło się głosowanie nad przyjęciem sprawozdania Zarządu

W drodze głosowania jawnego, zebrani członkowie jednogłośnie przyjęli sprawozdanie z Pracy zarządu.

Uroczyste wręczenie dyplomów.

Prezes Marek Kuć, dziękując Zbigniewowi Śledziewskiemu za wieloletnią pracę społeczną w szeregach OSP wręczył mu pamiątkowy dyplom.

W ciepłych słowach dziękując firmom wspierającym-sponsorującym naszą działalność Marek Kuć wręczył przedstawicielom Firm: Uzin, Janser, Profi Parkiet, Kiilto, Blanchon, Union Vis, Ardex, Polifarb Cieszyn, Kerakoll, Venga, Tooltechnic Systems, Anser, Henkel Polska - pamiątkowe dyplomy, oraz specjalne podziękowania firmie Selena, która od roku jest naszym, aktywnym członkiem wspierającym.

Uroczyście powitaliśmy w naszym gronie kolejną grupę kolegów którzy zdawali egzaminy w zawodzie Parkieciarz . Dyplomy mistrzowskie otrzymali: Pani Lidia Hermanowska, oraz Panowie : Krzysztof Bieńkowski, Karol Błażejewski, Dariusz Mucha, Zbigniew Dziewulski, Waldemar Dybiec, Marek Grabowski, Krzysztof Miarecki, Bogdan Miąskiewicz Tadeusz Nowakowski, Mirosław Strzelecki, Bogdan Szendera, Sławomir Wyszogrodzki.

Dyplomy czeladnicze otrzymali Panowie: Tomasz Dąbrowski, Mateusz Hermanowski, Marek Kaczmarek, Artur Matyszczak.

Następnie odbyło się głosowanie (zgodnie §23 punkt 2 Statutu OSP) nad przyjęciem Grzegorza Podlipskiego na stanowisko skarbnika.

W drodze głosowania jawnego Grzegorz Podlipski, większością bezwzględną został przyjęty na stanowisko skarbnika OSP-gratulujemy i życzymy koledze skutecznej pracy na tym stanowisku .

Europejskie Stowarzyszenie Wspierające Kształcenie i Doskonalenie Techniki Parkieciarskiej.

Na spotkaniu w Belgii związanym z przygotowaniem V Konkursu Młodych Parkieciarzy, gdzie naszym przedstawicielem był Wojciech Stanisławski przedstawiciele wszystkich, uczestniczących w spotkaniu krajów jednomyślnie zaakceptowali pomysł i powołali Europejskie Stowarzyszenie Wspierające Kształcenie i Doskonalenie Techniki Parkieciarskiej.

W skład Zarządu Stowarzyszenia weszli:

Prezes Heinz Brehm - Niemcy I vice Prezes Ad. von Mierlo - Holandia

II vice Prezes Hanspeter Lugstein - Austria

Miło nam poinformować, że Członkiem Założycielem ze strony polskiej jest nasza organizacja.

Honorowy Prezes OSP Wojciech Stanisławski wyjaśnił zebranym kolegom jakie możemy mieć korzyści z przystąpienia do Europejskiego Stowarzyszenia. Przede wszystkim będzie to większa i skuteczniejsza integracja parkieciarzy, więcej szkoleń, spotkań i konkursów oraz umacnianie więzi - także europejskich. Przystąpienie do takiej organizacji wiąże się z płaceniem składek, które wynoszą 600 euro rocznie oraz wpisowe 120 euro. O tym czy chcemy być w Stowarzyszeniu Unijnym zadecyduje przeprowadzone głosowanie. Pojawiły się pewne wątpliwości ze strony członków OSP, czy składki nie będą zbytnio obciążały naszego budżetu. Po konsultacjach ustalono, że stać nasze Stowaryszenie na opłacenie składek. Następnie odbyło się głosowanie nad wstąpieniem naszego stowarzyszenia w struktury europejskie.

Głosowanie nad przystąpieniem OSP do Stowarzyszenia Unijnego

Większością bezwzględną przyjęto uchwałę o przystąpieniu OSP do Stowarzyszenia Unijnego.>

Rada Branżowa Rzemiosła Polskiego

Zbigniew Śledziewski mówił o swojej działalności w Radzie Branżowej przy Związku Rzemiosła Polskiego powołanej w minionym roku. Pan Śledziewski uważa, że OSP powinno promować zawód parkieciarza, prezentować się, pokazywać i wypowiadać w jak najszerszym gronie, powołując i włączając w to struktury regionalne. Stwierdził, że, daje nam to możliwość korzystania z ogromnych zasobów finansowych organizacji europejskich. Składka miesięczna w Radzie Branżowej wynosi 250 zł

Głosowanie nad przystąpieniem OSP do Rady Branżowej

Większością bezwzględną i 2 głosami wstrzymującymi się uchwała została przyjęta.

Dziennik Robót Parkieciarskich

Miło mi poinformować, że kończymy pracę nad Dziennikiem Robót Parkieciarskich. Ustalono, że na jesiennym pikniku parkieciarskim w Broku zakończymy temat i wspólną uchwałą zebrania członków przyjmiemy formalnie ten dokument jako pomocny i polecany kolegom parkieciarzom

Propozycja gazety "Murator"

Gość naszego zebrania Pan Jakub Bielecki - przedstawiciel miesięcznika "Murator" złożył nam w imieniu MURATORA ofertę zamieszczania na swoich łamach odpłatnie w ramach projektu "Fachowiec MURATORA", pełnej listy teleadresowej wszystkich członków - specjalistów Parkieciarzy rekomendowanych przez OSP.

Lista z naszymi adresami i kontaktami byłaby poprzedzona logo i informacją na temat OSP oraz dodatkową informacją, że nasze stowarzyszenie poleca poniżej wymienione firmy jako wiarygodnych fachowców. Jednym z warunków, aby się znaleźć na tej liście, jest przynależność do OSP, oraz regularne opłacenie składek członkowskich. Jest to wyjątkowa okazja aby się wypromować, zwłaszcza, że MURATORA czyta bardzo wiele osób i niektórzy z nich chcieliby wiedzieć nie tylko jak wybudować dom, ale i z kim go budować. Stowarzyszenie Parkieciarzy jest pierwszym, do którego "Murator" wyszedł z taką propozycją. Zarząd przyjmuje ofertę "Muratora" na piśmie.

Podczas głosowania nad przyjęciem propozycji "Muratora" większością głosów została ona przyjęta.

Rozmowa na temat obniżenia składek członkowskich

Jak przysłowiowy bumerang w naszych rozmowach wraca temat składek członkowskich

Sprawa składek nie została uzgodniona, będzie ona przedyskutowana na pikniku jesiennym.

W następnym numerze "Profesjonalnego Parkietu", będzie wydrukowany formularz dla parkieciarzy, którzy chcą uregulować zaległe składki.

Uroczyste zebranie zakończono głosowaniem na wniosek zarządu nad nadaniem tytułu Honorowego Prezesa OSP dla Kol. Zbigniewa Śledziewskiego

W drodze głosowania jawnego jednogłośnie przyznano tytuł Honorowego Prezesa Zarządu OSP Zbigniewowi Śledziewskiemu. Gratulujemy.

Na tym zakończyła się oficjalna część zebrania. Po bardzo sytym i wystawnym brockim obiedzie rozpoczął się kolejny tradycyjny już Piknik Parkieciarski z Rzutem klepką, turniejem tenisa stołowego i wieloma innymi wspaniałymi atrakcjami. Wieczorem zaś, w czasie uroczystej biesiady parkieciarskiej, wręczaliśmy nagrody od naszych sponsorów, którzy jak zwykle obficie obdarowali nas "drobiazgami" dla uczestników zabaw i konkursów. Nasi specjalni goście WIECZORU Zwycięzca V zawodów Młodych Parkieciarzy z Kortrijk w Belgii-Marcin Jackowski i jego trener Waldemar Kwiek z rąk Prezesa Marka Kucia otrzymali pamiątkowe dyplomy i puchary. Biesiada trwała do późna w nocy. W niedzielę rano po obfitym śniadaniu , pogodni i wypoczęci rozjechaliśmy się do naszych domów

Relację na podstawie protokołu sekretarza walnego zebrania Pani Justyny Skibińskiej

Opracował

Olek Kalinowski sekretarz zarządu OSP

< Poprzedni Następny >


REDIX
ATLAS
Loba-Wakol
DĄBEX
TROTEC
Arbotec
Bostik


Baza dyplomowanych parkieciarzy

Baza dyplomowanych parkieciarzy


GIEŁDA OGŁOSZEŃ PARKIECIARSKICH
 Ogólnopolskie Stowarzyszenie Parkieciarzy
ul. Goławicka 1/31
03-550 Warszawa
tel. (22) 409-07-02

biuro@parkieciarzeosp.com.pl

Statut Porady Egzaminy Galeria Władze OSP Kronika OSP Rzeczoznawcy
Copyright by Ogolnopolskie Stowarzyszyszenie Parkieciarzy 2010. Wszystkie prawa zastrzezone.