• IOS Image Rotator
  • IOS Image Rotator
Strona główna O Nas SZKOLENIA Statut Porady Firmy wspierające Deklaracja członkowska Raporty Egzaminy Galeria Władze OSP Kronika OSP Rzeczoznawcy Poradnik inwestora Dokumentacja prac Wieści z Izby Kontakt Partner medialny
Nie masz jeszcze konta? Załóż konto

Jesteśmy zrzeszeni:

Co preferujesz na swojej podłodze?

Wyniki

Rozdział I

Statut Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Parkieciarzy

Rozdział I

Nazwa, teren działania i siedziba Stowarzyszenia

§ 1

1. Stowarzyszenie tworzą osoby prowadzące działalność promocyjną, wystawienniczą, wytwórczą, usługową i handlową na rzecz budownictwa
w branży parkieciarskiej.
2. Stowarzyszenie nosi nazwę "Ogólnopolskie Stowarzyszenie Parkieciarzy "
i zwane jest w dalszej części statutu "Stowarzyszeniem".

§ 2

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej oraz zagranica zgodnie z prawem miejscowym.

§ 3

Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Warszawa.

§ 4

Stowarzyszenie może być członkiem zagranicznych i krajowych organizacji
z ograniczeniami wynikającymi z art. 5 ust. 2 Prawa o Stowarzyszeniach

§ 5

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

§ 6

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków,
co nie wyklucza zatrudnienia pracowników, oraz zlecania ekspertyz i opracowań specjalistom.

§ 7

Stowarzyszenie używa pieczątki okrągłej z napisem "Ogólnopolskie Stowarzyszenie Parkieciarzy", oraz pieczątki podłużnej z nazwą Stowarzyszenia i jego adresem.

§ 8

Stowarzyszenie może ustalić odznakę Stowarzyszenia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.


Rozdział II

Statut Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Parkieciarzy

Rozdział II

Cele Stowarzyszenia i sposoby ich realizacji.

§ 9

Celem Stowarzyszenia jest :
1.Reprezentowanie interesów i ochrona praw osób zajmujących się usługami
w branży parkieciarskiej, handlem, wytwórczością, wystawiennictwem, promocją związaną z branżą parkieciarską wobec władz państwowych, samorządowych, podmiotów gospodarczych i osób fizycznych.
2.Inicjowanie i podejmowanie działań legislacyjnych zmierzających do doskonalenia uregulowań prawnych, a także inicjowanie i podejmowanie działalności zmierzającej do doskonalenia promocji, wystawiennictwa, wytwórczości, usług i handlu na rzecz rozwoju budownictwa a w szczególności branży parkieciarskiej, w tym także inspirowanie wdrażania postępu naukowo-technicznego i organizacyjnego.
3. Popularyzowanie różnych form i metod organizacji procesów inwestycyjnych na rzecz parkieciarstwa
4. Opracowanie i przedstawianie odpowiednim instytucjom rozwiązań techniczno-użytkowych w celu ich ujęcia w Polskich Normach.
5. Krzewienie obszernych informacji wśród rzemieślników i użytkowników dotyczących ochrony parkietu.
6. Wypromowanie zawodu parkieciarza i stworzenie warunków dla uzyskiwania uprawnień czeladniczych i mistrzowskich.
7. Opracowywanie informacji zawierających wskazówki w zakresie bezpieczeństwa pracy oraz ochrony środowiska.
8. Współdziałanie ze zrzeszonymi organizacjami, organami administracji państwowej w zakresie szkolenia młodzieży w zasadniczych szkołach zawodowych, ośrodkach dokształcania zawodowego i praktycznej nauki zawodu w zakładach rzemieślniczych.
9.Koordynowanie i prowadzenie spraw związanych z dokształceniem teoretycznym w formach pozaszkolnych.
10.Powoływanie Biegłych Rzeczoznawców z zakresu parkieciarstwa


Czytaj więcej...


REDIX
ATLAS
Loba-Wakol
DĄBEX
TROTEC
Arbotec
Bostik


Baza dyplomowanych parkieciarzy

Baza dyplomowanych parkieciarzy


GIEŁDA OGŁOSZEŃ PARKIECIARSKICH
 Ogólnopolskie Stowarzyszenie Parkieciarzy
ul. Goławicka 1/31
03-550 Warszawa
tel. (22) 409-07-02

biuro@parkieciarzeosp.com.pl

Statut Porady Egzaminy Galeria Władze OSP Kronika OSP Rzeczoznawcy
Copyright by Ogolnopolskie Stowarzyszyszenie Parkieciarzy 2010. Wszystkie prawa zastrzezone.