W marcu dyżur

Pełnią, Arkadiusz Kowalski tel. 669-78-78-70
oraz Ryszard Drab tel. 603-296-996

Parkieciarskiego Czerwonego Telefonu